Alkohol

Denní příjem alkoholu u žen by neměl převyšovat 10 g (0,3 l piva, 40 ml destilátu, 125 ml vína) a u mužů 20 g. Týdenní příjem by pak neměl převyšovat 60 g u žen, respektive 120 g u mužů. Kromě přímých škodlivých účinků nadměrné konzumace alkoholu je důležité brát v potaz také jeho relativně vysoký energetický obsah: 100 ml destilátu obsahuje 290 kcal, 0,5 l piva 200 kcal a 0,2 l vína 100 kcal. Dalším rizikem je hypoglykemie po nadměrném přísunu alkoholu bez sacharidové stravy u diabetiků léčených inzulinem nebo antidiabetiky způsobujícími hypoglykemii. Alkohol vede v játrech k zablokování glukoneogeneze, a snižuje tak účinek glukagonu. Z hlediska volby typu alkoholu se jako relativně nejvhodnější jeví suchá vína, která mají relativně malý obsah cukru i energie. Zcela nevhodné je pivo, zejména pro vysoký obsah sacharidů a celkové energie. Rovněž destiláty považujeme za spíše nevhodné. Pravidelná konzumace alkoholu (především vína) v malých dávkách může být naopak u diabetiků žádoucí vzhledem k pozitivnímu vlivu na HDL cholesterol a pravděpodobným kardioprotektivním a antioxidačním účinkům.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička