Sacharidy

Sacharidy by se u diabetiků měly podílet na celkovém denním energetickém příjmu zhruba 45–60 %. Ideálně by ve stravě diabetika měly převládat oligo- a polysacharidy, naopak mono- a disacharidy by měly být přítomny jen v malém množství. Diabetici by měli zejména při vyšší spotřebě sacharidů v dietě konzumovat potraviny bohaté na vlákninu a s nízkým glykemickým indexem (doporučuje se zelenina, luštěniny, celozrnné potraviny a některé druhy ovoce). Pro pacienty léčené inzulinem je důležité rozdělení sacharidů do více porcí (většinou do 3–6) odpovídajících dávkám a době aplikace inzulinu. Přizpůsobení dávek inzulinu nebo PAD dávkám sacharidů v dietě na podkladě selfmonitoringu je podmínkou dobré kompenzace diabetu. Menší příjem sacharózy (řepného cukru) do 10 % celkové energie, tj. většinou do denní dávky 50 g, lze i podle doporučení ČDS akceptovat s přihlédnutím k jejímu vlivu na glykemii, hladiny lipidů a hmotnost pacienta. Stále probíhá intenzivní diskuse o optimálním počtu jídel denně při diabetické dietě. Pro pacienty léčené intenzifikovanou inzulinoterapií s použitím humánních inzulinů je nutná obvykle frekvence 6× denně (3 hlavní jídla, 3 svačiny) k prevenci hypoglykemie. Tato nutnost obvykle odpadá při intenzifikované léčbě inzulinovými analogy. U pacientů neléčených intenzifikovaným inzulinovým režimem s nižším rizikem hypoglykemie postačí 3–4 jídla denně. V poslední době se však objevují i data naznačující, že z hlediska snížení hmotnosti může být výhodnější i menší frekvence (například pouze 2× denně).

Kromě vlastních sladidel jsou zdrojem sacharidů v potravě i obilniny a veškeré výrobky z nich. Obecně platí, že pro diabetika není kromě cukrovinek a sladkostí vhodné ani bílé pečivo, těstoviny z bílé mouky, knedlíky či hranolky. Preferováno by mělo být celozrnné pečivo, celozrnné těstoviny, rýže natural a luštěniny. Významným zdrojem rychle uvolnitelných sacharidů je také ovoce, zejména některé druhy. Nejvyšší obsah rychle uvolnitelných sacharidů bývá obvykle v banánu, ananasu a hroznovém vínu. Zatímco zeleninu s minimálním obsahem sacharidů může diabetik konzumovat prakticky bez omezení, sladkému ovoci by se měl spíše vyhýbat a ani méně sladkých typů ovoce by neměl konzumovat příliš velké množství


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička