Pohybová aktivita

Fyzická aktivita hraje zásadní roli v prevenci i v komplexní léčbě diabetu 2. typu a dalších složek metabolického syndromu. Mezi pozitivní účinky pravidelné fyzické aktivity patří snížení hmotnosti, zlepšení lipidového spektra (vzestup HDL cholesterolu, pokles triglyceridů a LDL cholesterolu), snížení krevního tlaku, potlačení subklinického zánětu, a především zlepšení kompenzace diabetu, které je důsledkem zvýšení inzulinové senzitivity a podle některých studií i ochranného vlivu pravidelné fyzické aktivity na beta-buňky pankreatu a inzulinovou sekreci. Nemalou roli ve zlepšení metabolických parametrů hraje též zlepšené periferní prokrvení zejména svalové tkáně při fyzické aktivitě. Pozitivní účinky pravidelné fyzické aktivity se projeví nejen u pacientů, u kterých došlo k poklesu hmotnosti, ale i u těch, u nichž se hmotnost dlouhodobě nemění. Z hlediska pacienta může však být ještě důležitější než zlepšení metabolických parametrů psychosociální a antidepresivní efekt pohybové aktivity – zlepšení pocitu zdraví (tzv. well-being), který často rozhoduje o dlouhodobé compliance pacienta k léčbě i k dodržování dalších režimových opatření včetně diabetické diety. Velmi důležité je využití selfmonitoringu glykemie jako motivačního faktoru pro pokračování v provozování pohybové aktivity. Pacienti pak sami s překvapením zjišťují, že hodinová procházka rychlou chůzí snižuje jejich glykemii i o 5 mmol/l, a mohou se tak sami přesvědčit o přímém dopadu fyzické aktivity na kompenzaci diabetu.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička