Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

Diabetes a těhotenství

Diabetologická a interní poradna pro těhotné v porodnici "U Apolináře"

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK
Apolinářská 18, Praha 2

Lékařky

 • MUDr. Milena Moravcová
 • MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
 • MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

Sestry:

 • Marcela Špergrová
 • Petra Rýdlová

Telefon: +420 224 967 413

Péče o ženy s těhotenskou cukrovkou (gestační diabetes)

 • skupinová a individuální dietní a režimová edukace
 • sledování kompenzace (zapůjčení glukometru, laboratorní kontroly) a léčba
 • spolupráce s gynekologickou poradnou
 • komplexní sledování dalších interních komplikací během těhotenství a šestinedělí

Péče o ženy s cukrovkou vzniklou před těhotenstvím - pregestačním diabetem (DM 1. a 2. typu, MODY atd.)

 • prekoncepční péče – příprava na těhotenství
 • skupinová a individuální dietní a režimová edukace
 • selfmonitoring, kontinuální monitorace glykémie, laboratorní kontroly
 • komplexní léčba, včetně možnosti převodu na léčbu inzulínovou pumpou
 • spolupráce s gynekologickou poradnou
 • péče během porodu a v šestinedělí
 • komplexní sledování interních komplikací během těhotenství a šestinedělí

Péče o ženy s ostatními interními komplikacemi v těhotenství

 • vysoký krevní tlak: preexistující a gestační hypertenze, preeklampsie (komplexní péče s možností domácího sledování krevního tlaku na zapůjčeném tonometru), spolupráce s kardiologickou poradnou
 • poruchy jater v těhotenství (gestační hepatopatie)
 • poruchy výživy v těhotenství (malnutriční stavy)
 • zvýšená krevní srážlivost (hyperkoagulační stavy)
 • křečové žíly (varixy)
 • nemoci štítné žlázy (tyreopatie) a ostatní endokrinní poruchy (MUDr. Anderlová)
 • interní péče o ženy v šestinedělí, interní konzilia pro porodnickou část kliniky

Další informace na www.tehotenskacukrovka.cz.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2021 Aleš Krupička