Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

Kontakty

Ambulantní pracoviště DC

Fakultní poliklinika VFN Praha – Budova A, zadní schodiště. 1. patro
Karlovo Náměstí 32
120 00 Praha 2

Mapa – Fakultní poliklinika VFN Praha, Karlovo Náměstí 32

Kontakt pro pacienty, objednávání pacientů
Recepce centra

Recepce diabetologického centra VFN

Telefon: +420 224 966 455

Podiatrie (dia noha): +420 224 966 728

Ambulance klinické psychologie

Telefon: +420 224 966 361

Dopravní spojení:

Metro: linka B, stanice Karlovo náměstí
Tramvaj: zastávka Moráň, Karlovo náměstí nebo Štěpánská

Vedoucí Diabetologického centra VFN (DC)

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D

Tel.: +420 224 962 463
E-mail: diabetologie@vfn.cz

Lůžková část DC

3. interní klinika VFN
U Nemocnice 1
120 00 Praha 2
Tel. sekretariát: +420 224 962 921

Mapa – 3. interní klinika VFN, U Nemocnice 1

Dopravní spojení:

Metro: linka B, stanice Karlovo náměstí
Bus: linka 291, zastávka U Nemocnice
Tramvaj: zastávka Moráň

Lůžkové oddělení pro pacienty s diabetem (oddělení D3, 3. interní klinika VFN)

Vedoucí: Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D
Zástupce vedoucího: MUDr. Jan Škrha, jr.
Tel.: +420 224 962 901

Jednotka intenzivní metabolické péče (JIMP)

Vedoucí: MUDr. Eva Kotrlíková
Zástupce vedoucího: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
Tel.: +420 224 962 964

Ambulance DC pro těhotné

Diabetologická ambulance,
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK „U Apolináře“,

Apolinářská 18,
120 00 Praha 2

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
Tel.: +420 224 967 413, +420 224 967 226


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička