Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

Pobytové akce pro diabetiky

Ve spolupráci s VŠTJ pořádáme speciální edukační pobyty pro diabetiky. Hlavní náplní jsou skupinové edukace pod vedením zkušených edukátorů našeho DC. Zvláštní důraz je kladen na pohybové aktivity pod odborným vedením instruktorů, za aktivní spolupráce diabetologických sester a nutričních terapeutů. Sportujeme v přírodě, tělocvičně i bazénu. Omezený počet účastníků (max. 30 - 40 osob) zaručuje osobní přístup lektorů při jednotlivých aktivitách, možnost rozdělení na menší celky a zvolení vhodné fyzické zátěže pro každou skupinu. Kromě pohybových aktivit a skupinových edukací je možnost konzultace a přednášky lékaře a odborníků přes cukrovku, zdravou výživu a pohybovou aktivitu.

Obecný program zahrnuje Vstupní a výstupní diagnostiku, aerobní cvičení v přírodě či tělocvičně, posilovací cvičení, kruhové tréninky, aqua aerobik ve venkovním či krytém bazénu, pěší turistiku, společenské a zábavné večery a odborné přednášky a konzultace.

Stravování formou plné penze je tvořeno vyváženou zdravou stravou s ohledem na aktivní charakter pobytů a přizpůsobeno zdravotnímu stavu účastníků.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička