Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

Syndrom diabetické nohy

Podiatrická ambulance pro pacienty se syndromem diabetické nohy

Podiatrická ambulance Diabetologického centra VFN poskytuje komplexní péči o nemocné postižené syndromem diabetické nohy (postižení nohy u pacienta s diabetem od kotníku níže) především ze spádové oblasti VFN. Náplní práce podiatrické ambulance je zejména diagnostika a léčba kožních defektů, zánětu kostí, deformit nohou, Charcotovy osteoartropatie a dalších komplikací v rámci syndromu diabetické nohy.

Sydrom diabetické nohy je způsoben postižením nervů (neuropatií) a uzávěry tepen dolních končetin při dlouhotrvajícím diabetu a často je komplikován infekcí měkkých tkání (absces, flegmóna) i kostí (osteomyelitida). Zvláštní formou syndromu diabetické nohy je Charcotova osteoartropatie, při které dochází někdy i k rozsáhlým deformacím nohy, a také stavy po amputacích části nohy (s deformitami nebo bez nich).

Mezi rizikové faktory vzniku syndromu diabetické nohy patří:

  • špatná kompenzace diabetu a dlouhé trvání diabetu
  • diabetická neuropatie (poškození nervů při diabetu)
  • trauma nohou způsobené nejčastěji nevhodnou obuví, chůze naboso, pády/úrazy, předměty uvnitř boty
  • deformity nohou (Charcotova noha), ztluštělá kůže v místech tlaku – tzv. hyperkeratózy (mozoly), které nejsou odstraňovány
  • uzávěry tepen dolních končetin při ateroskleróze (dále jen ICHDK)
  • amputace, zahojená ulcerace v minulosti

Při vyšetření u pacientů používáme kromě lékařského vyšetření obou nohou a posouzení obuvi, ve které pacient přišel, také pomocná přístrojová vyšetření, měření kožní teploty bezdotykovým teploměrem, vyšetření neuropatie tzv. monofilamenty, vibrační graduovanou ladičkou a bioteziometrem (provádějí se ambulantně). Při vyšetření cév používáme ultrazvuk, transkutánní oxymetrii a zobrazení tepen za pomoci kontrastní látky (angiografii). Angiografie tepen dolních končetin je invazivní vyšetření, které provádíme za krátké, cca 2-3 denní hospitalizace. Jako pomocné zobrazovací metody požíváme rentgenové vyšetření, CT, magnetickou rezonanci nohou či metody nukleární medicíny - vícefázovou kostní scintigrafii či scan se značenými bílými krvinkami - leukocyty (provádějí se ambulantně). K diagnostice infekce ran provádíme vyšetření mikrobilogické – kultivace vzorku vitální tkáně odebrané z rány.

Léčba syndromu diabetické nohy probíhá ambulantně či při závažných stavech za hospitalizace na 3. interní klinice VFN. Základem léčby syndromu diabetické nohy je užívání tzv. terapeutické obuvi – odlehčovací obuv (s odlehčením předonoží či zadonoží) či ortézy, tzv. kontaktní snímatelné fixace (např. VacoDiaPed nebo Walker). Cílem je tlakové odlehčení při zachované mobilitě nemocného při použití podpažních berlí. Někdy je nutno přechodně použít mechanický invalidní vozík (např. při oboustranném postižení).

Při průkazu sníženého prokrvení nohy je v první řadě třeba zlepšit krevní zásobení nejčastěji za použití tzv. angioplastiky metodou PTA (perkutánní transluminální angioplastika) nebo chirurgické léčby cévním bypassem (přemostění postiženého úseku). Z léků se používá kyselina acetylsalicylová, léky snižující cholesterol, léky na vysoký krevní tlak, samozřejmostí je zákaz kouření.

Při léčbě infekce jsou podávána ATB s přihlédnutím k výsledkům kultivace, při léčbě infekce musí být často podávána ve vysokých dávkách, delší dobu, není výjimečné podání několik týdnů i měsíců, zejména při konzervativní léčbě zánětů kostí. Někdy je nutné zahájit léčbu nitrožilním podáním antibiotik (většinou za hospitalizace).

Základem lokální terapie je čištění rány, které se provádí skalpelem (tzv. mechanický debridement) za účelem odstranění odumřelé tkáně a hyperkeratóz. Dále je možné použit různých chemických prostředků k čištění rány a desinfekce. K čištění rány používáme ve vyjímečných a vhodných situacích sterilních laboratorně pěstovaných larev mouchy bzučivky zelené. Larvální léčba probíhá za hospitalizace. Používáme také léčbu řízeným podtlakem (VAC terapie), kterou aplikujeme ambulantně (zatím není hrazeno zdravotními pojišťovnami).

Nejdůležitější součástí péče o nemocného se syndromem diabetické nohy je prevence vzniku defektu. Velký důraz je kladen zejména na edukaci rizikových pacientů diabetologem, neboť asi 4 z 5 ulcerací jsou způsobeny vnějším poraněním např. špatně zvolenou obuví a nedostatečnou péčí o nohy. Edukace v našem centru probíhají individuálně a také ve formě skupinové edukace.

Úspěch léčby syndromu diabetické nohy závisí hlavně na důsledném odlehčení postižené končetiny, na kterou se nesmí po dobu léčby našlapovat. Toto je bohužel pacienty velmi často podceňováno a vede k prodloužení hojení rány nebo k jeho neúspěchu a nutnosti amputace části nohy nebo celé nohy.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička