Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

Požadavky před pravidelnou návštěvou

Na konci ambulantní návštěvy Vám lékař zpravidla sdělí, co po Vás bude příště požadovat. Abyste Vaše úkoly splnili správně a předešli eventuelním zbytečným pochybením, poskytujeme Vám popis jednotlivých možných požadavků. Uvědomte si, že Vaše aktivní účast je naprosto nezbytná pro úspěšnou léčbu Vaší cukrovky. Bez Vaší spolupráce nebude ani ten nejdražší a nejmodernější lék účinný.

Jídelníček

Pokud Váš lékař požaduje, abyste na příští návštěvu přinesli vyplněný jídelníček, zapisujte cca 7-10 dní vše, „co Vám projde ústy“, včetně nápojů. Zapisujte dle možností co nejpřesněji množství jídla (kusy, porce, gramy, ml, apod.). Nezapomeňte na časové údaje jednotlivých jídel. Nejlepší je, když si zápisník nosíte všude s sebou a vždy zapíšete, co jste konzumovali ihned po jídle, abyste na nic nezapomněli. Pokud budete chtít, můžete si orientačně své jídelníčky zkontrolovat pomocí webových aplikací kalkulačka kalorií nebo e-kalkulačka.

Dále si tam zapíšete hodnoty glykémie a veškeré pohybové aktivity či jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu glykémie (např. stres, apod). Je nutné údaje zapisovat pravdivě.

Glukometr

Glukometr noste s sebou na každou ambulantní kontrolu. Někdy je třeba detailně zkontrolovat, které glykémie jsou vyšší (např. ranní). Dále je nutné zkontrolovat typ glukometru při vydávání poukazu na další proužky.

Glykemické profily

Pokud Váš lékař požaduje, abyste přinesli profily, naplánujte si několik typických dnů pro měření. V den, kdy si plánujete měřit profil, budete pečlivě zaznamenávat jídelníček (i s časovými údaji – viz informace o správném zapisování jídelníčku) a k tomu si vždy před hlavním jídlem (snídaní, obědem a večeří) a vždy 2 hodiny po začátku tohoto jídla glykémie. Další náběr můžete udělat ve 24:00 hodin, eventuelně mezi 2-4 hodinou ranní.

Odběr krve

Pokud máte před příští návštěvou absolvovat odběr krve, zajděte asi týden před plánovanou ambulantní návštěvou s žádankou na odběr krve do odběrového centra Fakultní polikliniky (přízemí za lékárnou). Centrum je otevřeno 6:30 – 14:30. Odběr krve se provádí nalačno. Můžete se však napít neslazeného nápoje a užít ranní léky, kromě léků na štítnou žlázu (Euthyrox, Letrox). Tyto léky se užívají až po odběru krve.

Upozornění: Na žádanku k vyšetření krve je nutno přijít osobně do Odběrového centra. Pokud se nemůžete dostavit osobně a rádi byste si odběr krve zajistili v místě bydliště, je nutné, abyste si vyžádali žádanku od Vašeho praktického lékaře.

Ranní moč

Pokud Váš lékař požaduje vyšetření ranní moči, přinesete do laboratoře (zpravidla, když jdete na odběr krve) vzorek ranní moče. Po řádné hygieně genitálií odeberte střední proud moči. Použijte odběrovou zkumavku, kterou Vám vydá předem sestra na recepci naší ambulance. Lze ji též pořídit běžně v lékárnách. Zásadně neodebírejte do jiných nádob (od léků, od výživy, apod.).

Sbíraná moč za 12 hod.

Pokud Váš lékař požaduje sbíranou moč, v současné době se provádí sběr zpravidla za 12 hodin, pokud lékař neurčí jinak. Sbíraná moč se vyšetřuje na tzv. mikroalbuminurii, která je velmi citlivým ukazatelem poškození ledvin ještě před tím, než se to podaří odhalit z krevních testů. Sbírání provádíte tak, že např. v 18:00 hodin se vymočíte naposledy na WC. Od této doby veškerou moč sbíráte do nádoby. Přesně 12 hodin od začátku – tedy v 6:00 hodin naposledy moč seberete do nádoby. Následně oč promícháte, změříte její objem, zaznamenáte a s sebou do laboratoře přinesete pouze vzorek moči s údajem o objemu. Toto vyšetření by měl mít diabetik cca 1x ročně, pokud není určeno jinak.

Sbíraná moč za 24 hod.

Sbíraná moč se vyšetřuje na tzv. mikroalbuminurii, která je velmi citlivým ukazatelem poškození ledvin ještě před tím, než se podaří odhalit z krevních testů. Sbírání provádíte tak, že např. v 7,00 hodin se vymočíte naposledy na WC. Od této doby veškerou moč sbíráte do nádoby. Přesně 24 hodin od začátku – tedy v 7:00 hodin následujícího dne naposledy moč seberete do nádoby. Následně oč promícháte, změříte její objem, zaznamenáte a s sebou do laboratoře přinesete pouze vzorek moči s údajem o objemu. Toto vyšetření by měl mít diabetik cca 1x ročně, pokud není určeno jinak. V poslední době se od tohoto vyšetření upouští, protože jeho správný výsledek je velmi závislý na dobré spolupráci pacienta.

Vyšetření oční

Vyšetření očí včetně očního pozadí si zajistíte u svého u svého očního lékaře. Toto vyšetření by měl mít diabetik prováděno cca 1x ročně, pokud oční lékař nestanoví jinak.

Kontrola domácí lékárny

Před každou návštěvou ambulance si doma spočítejte zásoby léků, aby se nepředepisovala zbytečně množství léků, která nemůžete spotřebovat. V případě, že Vám léky do příští návštěvy nevystačí, může Vám většinu z nich předepsat i Váš praktický lékař.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička