Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

Vzdělávání

XVI. celostátní diabetologické sympozium v Průhonicích

  • Termín konání: 17.–18. června 2016
  • Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice
  • Pořadatel: Diabetologické centrum III. interní kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze
  • Pozvánka: ke stažení zde

Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička