Redukční dieta ambulantně

Redukční dieta je vždy plánovaná podle předem zapsaného záznamu (jídelníčku). Formulář pro jeho záznam naleznete zde. Pokud jídelníček nebude zapsán poctivě, velmi pravděpodobně nebude moci nutriční terapeut dobře doporučit redukční dietu:

Zásady správného zápisu:

  1. Okamžitě po jídle zapsat
  2. Co nejpřesněji určit množství jednoho jídla
  3. Zaznamenat čas jídla
  4. Zapsat i nápoje
  5. Poznamenat, pokud se vyskytne hlad či velká chuť, pokud si to uvědomíte

Je samozřejmě možné i využít kalkulace na internetových stránkách www.obezita.cz nebo www.kaloricketabulky.cz. Nutriční terapeut pak připraví s pacientem reálné změny s ohledem na přidružená onemocnění jako například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo dna či dyslipidémie. Podrobnější postup lez nalézt v materiálu Začínáme hubnout, který je volně ke stažení.